Menu mobilnemenu

Słowniczek językowy

Autoprezentacja

Dzień dobry! Nazywam się …
Guten Tag! Ich heiße Anna Nowak.

Mam czterdzieści dwa lata
Ich bin zweiundvierzig Jahre alt.

Jestem opiekunką
Ich bin eine Betreuerin/eine Pflegerin.

Pochodzę z Polski, mieszkam w Lublinie.
Ich komme aus Polen, ich wohne in Lublin.

Jestem panną/mężatką/rozwiedziona.
Ich bin ledig/verheiratet/geschieden.

Jestem wdową.
Ich bin Witwe.

Mam dwoje dzieci, syna i córkę.
Ich habe zwei Kinder, Sohn und Tochter.

Mam jedno dziecko.
Ich habe ein Kind.

Moje hobby to…/ interesuję się….
Mein Hobby ist…./ Ich interessiere mich für….

Hobby- Beispiele:
krzyżówki – Kreuzworträtseln
robótki ręczne - die Handarbeiten
umiem ładnie robić na drutach, szydełkować – Ich kann schön stricken, häkeln.
pływanie – das Schwimmen
jazda rowerem- das Radfahren
czytanie książek, czasopism – Bücher, Zeitschriften lesen
spacerowanie – das Spazierengehen
podróżowanie – das Reisen
chodzenie po górach - das Wandern
oglądanie TV - das Fernsehen
gotowanie - das Kochen
pieczenie- das Backen


1.Jak się Pan/Pani czuje?
Wie geht es Ihnen?(wi gejt es inen)

2.Co Pana/Panią boli?
Was tut Ihnen weh?
(was tut inen wej)

3.Czy jest Pani zmęczona?
Sind Sie müde?
(zynd zi myde)

4. Czy chce Pani usiąść?
Möchten Sie sich hinzetsen?
(myśten zi ziś hinzecen)

5.Czy chce Pani się położyć?
Möchten Sie sich hinlegen?
(myśten zi ziś hinlegen)

Przykładowe zwroty dotyczące stanu zdrowia

Czuję się dobrze/źle.
Mir geht es gut/schlecht.
[mija gejt es gut/szleśt]

Nie czuję się najlepiej.
Ich fühle mich nicht besonders.
[iś fyle miś niśt bezonders]

Czuję się słabo. Kręci mi się w głowie.
Ich fühle mich schwach. Mir ist schwindlich.
[iś fyle miś szwach. Mija ist szwindliś]

Mam skurcze mięśni.
Ich habe Muskelkrämpfe.
[iś habe muszel-krempfe]

Boli mnie głowa/ręka.
Mein Kopf / Bein tut mir weh. Ich habe Kopfschmerzen/ Beinschmerzen.
[majn kopf/bajn tut mija we. Iś habe kopf-szmerzen/ bajn-szmercen]

Bolą mnie plecy.
Meine Rücken tun mir weh. Ich habe Rückenschmerzen.
[majne ruken tum mija we. Iś habe ruken-szmercen]

Bolą mnie stawy.
Ich habe Gelenkschmerzen.
[iś habe gelenk-szmercen]

Jest mi ciepło/zimno.
Mam gorączkę. Mir ist warm/kalt. Ich habe Fieber.
[mija ist warm/kalt. Iś habe fiber]

Mam dreszcze. Bardzo się pocę.
Ich habe Schüttelfrost. Ich schwitze sehr.
[iś habe szutel-frost. Iś szwice zeja]

Swędzi mnie skóra. Mam wysypkę.
Meine Haut juckt. Ich habe Ausschlag.
[majne hałt jukt. Iś habe aus-szlag]

Choroby podeszłego wieku ?
alterstypische Krankheiten
[alters-typisze krank-hajten]

Demencja ? - die Demenz  [di demenc]
Choroba Parkinsona ?  - die Parkinson-Krankheit  [di parkinson-krankhajt]
Choroba Alzheimera  - die Alzheimer-Krankheit  [di alc-hajma-krankhajt]
Choroba układu krążenia - die Herz-Kreislauferkrankung [di herc-krajs-lałf-erkrankungen]
Wylew - der Schlaganfall [der szlag-anfal]
Stwardnienie rozsiane - MS-Patient [em-es-pacient]
Choroba wrzodowa - das Magengeschwür [das magen-geszwur]
Choroba nowotworowa - der Krebs [der kreps]
Cukrzyca ? das Diabetes/die Zuckerkrankheit [das diabetes/di cuker-krankhajt]
Artroza (zwyrodnienie stawów) - die Arthrose [di artroze]
Osteoporoza - die Osteoporose [di osteoporoze]
Astma - das Asthma [das astma]
Nietrzymanie moczu - die Inkontinenz [di inkon-tinenc]
Cewnik- die Dauerkatheter [di dałer-kateter]
Stomia jelitowa ? das Stoma [das stoma]
Żylaki - die Krampfadern [di krampf-adern]
Problemy ze słuchem - die Schwerhoerigkeit [die szwer-hyriś-kajt]
Problemy z przełykiem - Probleme mit der Speiseröhre [probleme mit der szpajze-ryre]
Ma problemy z chodzeniem. - Sie ist gehbehindert [ zi ist gej-behindert]

Czy poprawić Pani poduszkę? 
Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken?
[zol iś inen das kysen cureśt-ruken?]

Poczytać Pani/Panu gazetę/ książkę? - Soll ich Ihnen die Zeitung/das Buch vorlesen? [zol iś inen di cajtunk/das buch for-lejzen]
Proszę odwrócić się na bok. - Legen Sie sich bitte auf die Seite. [legen zi ziś auf di zajte]
Proszę się wyprostować. - Richten Sie sich bitte auf. [riśten zi ziś bite auf]
Może wyjdziemy teraz na spacer? - Gehen wir jetzt spazieren? [gejen wija ject szpaciren?]
Teraz pójdziemy na spacer. - Nun gehen wir spazieren. [nun gejen wija szpaciren]
Potrzebuje Pani okularów/laski? Brauchen Sie Ihre Brille/ Ihren Stock? [brałchen zi ire bryle/iren sztok?]
Czy chce Pan/i skorzystać z toalety? - Wollen Sie die Toilette benutzen? [wolen zi di tojlete benucen]
Zmienię Pani pampersa. - Ich wechsle Ihnen Pampers. [iś weksle inen pampers]
Przyjmować (spożywać) lekarstwo - das Medikament schlucken [das medikament szluken]
Podawać 10 kropli leku - 10 Tropfen Arznei geben [cejn tropfen arcnaj gejben]
Dostawać zastrzyk - eine Spritze bekommen [ajne szpryce bekomen]
Mierzyć temperaturę - die Temperatur messen [di temperatur mesen]; Mierzyć puls ? Den Puls messen [dejn puls mesen]
Ma Pani wysokie/niskie ciśnienie. - Sie haben hohen/niedrigen Blutdruck. [zi haben hoen/nidrigen blut-druk]

Zaraz zrobię Pani opatrunek. Gdzie jest bandaż? - Ich mache Ihnen gleich den Verband. Wo ist die Binde? [iś mache inen glajś den fer-bant. wo ist di binde]
Materac przeciwko odleżynom - die Anti-Dekubitus-Matratze [di anti-dekubitus-matrace]
Odleżyna ? das Dekubitalgeschwür [das dekubital-geszwyr]
Okład ? der Umschlag [der umszlak]
Kule (do chodzenia) - die Krücke [di kryke]
Wózek inwalidzki ? der Rohlstühl [der rol-sztul]; Pchać wózek inwalidzki - den Rollstuhl schieben[den rol-sztul sziben]
Podawać coś do picia ? etwas zum Trinken geben [etfas cum trynken gejben]
Czy mam Pana/ią nakarmić? - Soll ich Sie füttern? [zol iś zi fytern]
Pani Müller, zadzwonię po lekarza/pogotowie. - Frau Müller, ich rufe den Notarzt / Rettungsdienst an. [frał myler, iś rufe den notarct/retunks-dinst an]
Pani Müller jest już w domu i nabiera sił. - Frau Müller ist schon zu Hause und kommt zu Kräften.[frał myler ist szon cu hałze unt komt ci kreften]

Danke! Könnten Sie mir bitte meine Zahnprothese geben? [Danke! Kynten Zi mija byte majne Canproteze gejben?]
- Dziękuję! Mogłaby mi Pani podać moją protezę zębową?
- Ja, bitte, ich habe sie gerade geputzt. Vielleicht wasche ich Ihnen heute die Haare? [Ja, byte, iś habe zi gerade gepuct. Filajśt wasze iś Inen hojte di Hare?]
- Tak, proszę, właśnie ją wyczyściłam. Może umyję Pani dzisiaj włosy?
- Nein, heute nicht, lieber Morgen. [Najn, hojte nyśt, liba Morgen.]
- Dzisiaj nie, bardziej jutro.
- Bitte, hier liegt Ihr Bademantel. Ich helfe Ihnen aufzustehen. [Byte, hija ligt Ir Bademantel. Iś helfe Inen ałfcusztejen.]
- Proszę, tutaj leży Pani szlafrok. Pomogę Pani wstać.

5.Proszę wziąć tabletki i pić dużo wody!
Bitte nehmen Sie die Tabletten und trinken Sie viel Wasser!/ byte nejmen zi di tableten und trinken zi fil waser!
a. Pflegebett - łóżko do pielęgnacji pacjenta / nie wiem czy poprawnie, ale to mój pierwszy sprawdzian/..
b. Rollator - rolator. chodzik, balkonik
c. Patientenlift- winda,wyciąg dla pacjenta
d. Rollstuhl - wózek inwalidzki
e. Krücken - kule do chodzenia
f. Gehstock - laska do chodzenia
g. Blutdruckmessgerät - aparat do mierzenia cisnienia
Bei schönem Wetter machen wir Spaziergänge- chodzimy na spacery

Podstawowe zwroty:

ja / ja / - tak
nein / najn / - nie
Danke / danke / - Dziękuję
Bitte schön / byte szyn / - Proszę bardzo
Guten Morgen! / guten morgen / - Dzień dobry (do południa) lub
Guten Tag! / guten tak / - Dzień dobry (po południu)
Auf Wiedersehen! / auf widerzejen / - Do widzenia!
Guten Abend! / guten abend / - Dobry wieczór!
Gute Nacht. / gute nacht / - Dobranoc.
Hallo! / halo / - Cześć! (nieformalne przywitanie)
Tschüss! / czuss / - Cześć! (nieformalne pożegnanie)
Bis bald! / bys bald / - Do zobaczenia wkrótce!
Verzeihung. Es tut mir leid. / ferzijung. Es tut mija lajd / - Przepraszam. Przykro mi.
Entschuldigung! / entszuldigung / - Przepraszam! (np. zaczepiając osobę nieznajomą)
Wir gehen jetzt ins Badezimmer Gesicht zu waschen und Zähne zu putzen.
[wi: gejen ject ins badezymer gesiśt cu waszen unt cejne zu pucen]
Idziemy teraz do łazienki umyć buzię i wyczyścić zęby.

Hier ist ein Handtuch. [hijer yst ajn handtuh] Tu jest ręcznik.
mydło - die Seife [zajfe]
brać prysznic - duschen [duszn]
kąpać się - baden [baden]
kąpiel - das Bad [bad]

dżem – die Marmelade
wędlina - die Wurst [wurszt]
ser żółty - der Käse [kejze]
ser biały - Quark [kwark]
bułka z serem żółtym - das Käsebrötchen [kejzebrytsien]
chleb z dżemem - das Marmeladenbrot [marmeladenbrot]
Frühstück essen / frühstücken [friusztiuk esen / friusztiuken] Jeść śniadanie.
Bitte Kaffe austrinken. [byte kafe ałstrinken] Proszę wypić kawę.
Bitte Tabletten einnehmen. [byte tableten ajnnejmen] Nehmen Sie bitte die Tabletten ein. [nejmen si byte die tableten ajn] Proszę wziąć tabletki.
die Tablette [tablete] - tabletka
die Tablett [tablet] - taca

Wir gehen zum Einkaufen. [wi: gejen cum ajnkałfen] Idziemy na zakupy.
Was wünschen Sie heute zum Mittag? [was wiunszen si hojte cum mytak] Co chciałaby Pani zjeść dziś na obiad?

Fußboden putzen [fusboden pucen] - umyć podłogę
Gardinen waschen [gardinen waszen] – prać firanki
Geschirr spülen [geszir szpiulen] - zmywać naczynia
zusammenfegen [cuzamenfejgen], zusammenkehren [cuzamenkieren] - zamiatać

der Rollstuhl [rolsztul] - wózek inwalidzki
an die Krücken gehen [an di kriuken gejen] – chodzić o kulach

łózko - das Bett [bet]
kołdra - die Bettdecke [betdeke]
obrus - die Tischdecke [tyszdeke]
pokrywka garnka - die Topfdecke [topfdeke]
prześcieradło - das Spannbetttuch [szpanbettuh], Bettlaken [betlaken]
poduszka - das Kopfkissen [kopkysn]

ćwiczenia ruchowe - die Bewegunsübungen [bewejgungsiubungen]

Es ist mir schwindlig. [es yst mir szwindlik] Kręci mi się w głowie.
Ich bin schwindlig. [iś bin szwindlik] Kręci mi się w głowie.
Mir ist schlecht. [mir yst szleśt] Jest mi niedobrze.
Bin schläfrig. [byn szlefryś] Jestem śpiący.
Mir geht es nicht gut heute. [mir gejt es niśt gut hojte]
Es geht mir wunderbar. [es gejt mir wunderbar] Czuję się świetnie.

ich / iś / - ja
du / du / - ty
ich bin .... / iś byn / - Ja jestem .....
ich habe … / iś habe / - mam
ich mache … / iś mache / - robię
ich brauche … / iś brauche / - potrzebuję
ich suche …. / iś suche / - szukam
ich gehe … / iś geje / - idę
ich fahre … / iś fare / - jadę
ich gebe …. / iś gebe / - daję
ich esse … / iś esse …/ - jem
ich trinke …/ iś trinke / - piję
ich kann … / iś kan / - mogę
ich möchte … / iś myśte / – chcę
ich muss … / iś mus / - muszę
ich werde …/ iś werde / - będę
ich kaufe … / iś kałfe / - kupuję
ich nehme … / iś nejme / - biorę
ich helfe … / iś helfe / - pomagam

Brauchen Sie Hilfe? / brałchen Zi hilfe / - Potrzebuje Pani (Pan) pomocy?
Möchten Sie etwas? / Myśten Zi etwas / - Chciałaby Pani (Pan) coś?
Sind Sie hungrig? / Zind Zi hungriś / - Jest Pani (Pan) głodny?
Können Sie ….? / kynen Zi / - Może Pani (Pan) … ?
Können Sie mir bitte helfen? / kynen Zi mija byte helfen / - Może mi Pani (Pan) pomóc?
Ja, gerne! / ja, gerne / - Tak, chętnie.

Wie alt sind Sie? / wi alt zind Zi / - Ile ma Pani (Pan) alt?
Ich bin dreiundfünfzig Jahre alt / iś byn drajundfynfziś jare alt / – mam 53 lata
ich heiße / iś hajse / – nazywam się
Wie heißt du? / wi hajst du / - Jak się nazywasz?
Mein Name ist …. / majn name yst / - nazywam się
ich komme aus Polen / iś kome ałs polen / – pochodzę z Polski
Ich bin Pole (Polin) / iś byn pole (polin) / – jestem Polakiem (Polką)
die Arbeit / di arbajt / – praca
ich arbeite als Betreuerin / iś arbajte als betrojerin / - Pracuję jako opiekunka
Verkäuferin / ferkojferin / - sprzedawca
Krankenschwester / krankenszwesta / - pielęgniarka
Lehrerin / lejrerin / - nauczycielka
Schneiderin / sznajderin / - krawcowa
ich habe …. / iś habe /- ja mam
ich komme aus Polen und ich bin eine Betreuerin (eine Pflegerin) / iś kome ałs polen und iś byn ajne betrojerin ( ajne pflegerin) / – Pochodzę z Polski i jestem opiekunką
Wo wohnst du? / wo wołnst du / - Gdzie mieszkasz?
Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bydgoszcz. / iś wołne in ajnem klajnen dorf in der neje von bydgoszcz / - Mieszkam w małej miejscowości niedaleko Bydgoszczy
Ich bin ledig / iś byn lediś / - jestem panną ( kawalerem)
verheiratet / ferhajratet / - mężatka (żonaty)
geschieden / gesziden / - rozwiedziony ( -na)
Witwe / witfe / - wdowa

Wie geht's? / wi gejts / - Jak się masz?
Danke, gut / danke, gut / - dzięki, dobrze
Ich verstehe nicht / iś verszteje niśt / – nic nie rozumiem
bitte wiederholen / byte widerholen / – proszę powtórzyć
langsam / langzam / – powoli
lauter / lałter / – głośniej
Sprechen Sie Deutsch (Polnisch)? / szpreśen Zi dojcz (polnisz) / - Czy mówi Pan (Pani) po niemiecku (polsku)?
Wo ist … ? / wo yst / - Gdzie jest …?
Was ist das? / was yst das / - Co to jest?

schlecht / szleśt / - źle
gut / gut / - dobrze
dein / dajn / - twój
mein / majn / – mój

Powitania/Pożegnania/Zwroty grzecznościowe:

Powitania
Cześć!(na powitanie)
Hallo!
Grüss Dich!
Grüss Gott! Sczęść Boże!
Servus!, Tag! (wyraz potoczny, poufały)

Dzień Dobry!- Guten Morgen!(rano)
Guten Tag!(południe)

Dobrywieczór!- Guten Abend!

Pożegnania
Auf Wiedersehen! - Do widzenia!
Auf Wiederhören! - Do usłyszenia!
Mach's gut! - Do widzenia! / Powodzenia!
Auf Wiedersehen bis nächste Woche! - Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!
Bis später! / Bis nachher! - Na razie!
Bis bald! - Do zobaczenia wkrótce!
Bis gleich!- -//-
Bis morgen! - Do jutra!
Bis vier (Uhr)! - Do czwartej (godziny)!
Bis heute abend! - Do zobaczenia dzisiaj wieczorem
Tschüß! - Cześć! (wyraz potoczny, poufały)

Pytanie o samopoczucie
Wie geht es dir? Jak tobie leci/ Jak się masz?
Mir geht es gut. Mi leci/ mam się dobrze.
Mir geht es ganz gut. Mi leci/ mam się całkiem dobrze.
Mir geht es prima. Mi leci/ mam się świetnie.
Mir geht es solala. Mi leci/ mam się tak sobie.
Mir geht es schlecht. Mi leci/ mam się źle.

Przygotowywanie posiłków/ artykuły spożywcze

posiłek/posiłki- die Mahlzeit/ die Mahlzeiten
przygotowywanie posiłków- Zubereitung von Mahlzeiten

śniadanie- das Frühstuck
obiad- das Mittagessen
kolacja- das Abendbrot
deser- der Nachtisch

przygotowywać- zubereiten
gotować- kochen
piec- backen
smażyć- braten
dusić- dünsten
smarować-streichen
kroić- schneiden
obierać- schälen

owoce- das Obst
warzywa- das Gemüse
jabłko- der Apfel
brzoskwinia- der Pfirsich
wiśnie- die Kirsche
gruszka- die Birne
malina- die Himbeere
winogrono- die Traube
śliwka- die Pflaume
truskawka- die Erdbeere
pomidor- die Tomate
cebula- die Zwiebel
papryka- die Paprika
ogórek- die Gurke
ziemniaki- die Kartoffeln
kalafior- der Blumenkohl
kukurydza- der Mais
kapusta- das Kraut
pieczarki- die Champignon
fasola- die Bohnen
groszek- die Erbsen

ryba- der Fisch
mięso- der Fleisch
wieprzowina- das Schweinefleisch
wołowina- das Rindfleisch
dziczyzna- das Wildfleisch
kurczak- das Hähnchen
indyk- das Putenfleisch
wędlina/ kiełbasa- die Wurst
szynka- der Schinken
słonina- der Speck
pasztet- die Leberwurst

bułka- das Brötchen
chleb- das Brot
biały chleb- das Weißbrot
razowy chleb- das Vollkornbrot
żytni chleb- das Rogenbrot
rogalik- das Croissant
ser- der Käse
twaróg- der Quark
jogurt- der Joghurt
kwaśna śmietana- der Sauerrahm
masło- die Butter
zsiadłe mleko- die Dickmilch
jajko- das Ei
jajko sadzone- das Spiegelei

 

Autoprezentacja

Dzień dobry! Nazywam się …
Guten Tag! Ich heiße Anna Nowak.

Mam czterdzieści dwa lata
Ich bin zweiundvierzig Jahre alt.

Jestem opiekunką
Ich bin eine Betreuerin/eine Pflegerin.

Pochodzę z Polski, mieszkam w Lublinie.
Ich komme aus Polen, ich wohne in Lublin.

Jestem panną/mężatką/rozwiedziona.
Ich bin ledig/verheiratet/geschieden.

Jestem wdową.
Ich bin Witwe.

Mam dwoje dzieci, syna i córkę.
Ich habe zwei Kinder, Sohn und Tochter.

Mam jedno dziecko.
Ich habe ein Kind.

Moje hobby to…/ interesuję się….
Mein Hobby ist…./ Ich interessiere mich für….

Hobby- Beispiele:
krzyżówki – Kreuzworträtseln
robótki ręczne - die Handarbeiten
umiem ładnie robić na drutach, szydełkować – Ich kann schön stricken, häkeln.
pływanie – das Schwimmen
jazda rowerem- das Radfahren
czytanie książek, czasopism – Bücher, Zeitschriften lesen
spacerowanie – das Spazierengehen
podróżowanie – das Reisen
chodzenie po górach - das Wandern
oglądanie TV - das Fernsehen
gotowanie - das Kochen
pieczenie- das Backen


1.Jak się Pan/Pani czuje?
Wie geht es Ihnen?(wi gejt es inen)

2.Co Pana/Panią boli?
Was tut Ihnen weh?
(was tut inen wej)

3.Czy jest Pani zmęczona?
Sind Sie müde?
(zynd zi myde)

4. Czy chce Pani usiąść?
Möchten Sie sich hinzetsen?
(myśten zi ziś hinzecen)

5.Czy chce Pani się położyć?
Möchten Sie sich hinlegen?
(myśten zi ziś hinlegen)

Przykładowe zwroty dotyczące stanu zdrowia

Czuję się dobrze/źle.
Mir geht es gut/schlecht.
[mija gejt es gut/szleśt]

Nie czuję się najlepiej.
Ich fühle mich nicht besonders.
[iś fyle miś niśt bezonders]

Czuję się słabo. Kręci mi się w głowie.
Ich fühle mich schwach. Mir ist schwindlich.
[iś fyle miś szwach. Mija ist szwindliś]

Mam skurcze mięśni.
Ich habe Muskelkrämpfe.
[iś habe muszel-krempfe]

Boli mnie głowa/ręka.
Mein Kopf / Bein tut mir weh. Ich habe Kopfschmerzen/ Beinschmerzen.
[majn kopf/bajn tut mija we. Iś habe kopf-szmerzen/ bajn-szmercen]

Bolą mnie plecy.
Meine Rücken tun mir weh. Ich habe Rückenschmerzen.
[majne ruken tum mija we. Iś habe ruken-szmercen]

Bolą mnie stawy.
Ich habe Gelenkschmerzen.
[iś habe gelenk-szmercen]

Jest mi ciepło/zimno.
Mam gorączkę. Mir ist warm/kalt. Ich habe Fieber.
[mija ist warm/kalt. Iś habe fiber]

Mam dreszcze. Bardzo się pocę.
Ich habe Schüttelfrost. Ich schwitze sehr.
[iś habe szutel-frost. Iś szwice zeja]

Swędzi mnie skóra. Mam wysypkę.
Meine Haut juckt. Ich habe Ausschlag.
[majne hałt jukt. Iś habe aus-szlag]

Choroby podeszłego wieku ?
alterstypische Krankheiten
[alters-typisze krank-hajten]

Demencja ? - die Demenz  [di demenc]
Choroba Parkinsona ?  - die Parkinson-Krankheit  [di parkinson-krankhajt]
Choroba Alzheimera  - die Alzheimer-Krankheit  [di alc-hajma-krankhajt]
Choroba układu krążenia - die Herz-Kreislauferkrankung [di herc-krajs-lałf-erkrankungen]
Wylew - der Schlaganfall [der szlag-anfal]
Stwardnienie rozsiane - MS-Patient [em-es-pacient]
Choroba wrzodowa - das Magengeschwür [das magen-geszwur]
Choroba nowotworowa - der Krebs [der kreps]
Cukrzyca ? das Diabetes/die Zuckerkrankheit [das diabetes/di cuker-krankhajt]
Artroza (zwyrodnienie stawów) - die Arthrose [di artroze]
Osteoporoza - die Osteoporose [di osteoporoze]
Astma - das Asthma [das astma]
Nietrzymanie moczu - die Inkontinenz [di inkon-tinenc]
Cewnik- die Dauerkatheter [di dałer-kateter]
Stomia jelitowa ? das Stoma [das stoma]
Żylaki - die Krampfadern [di krampf-adern]
Problemy ze słuchem - die Schwerhoerigkeit [die szwer-hyriś-kajt]
Problemy z przełykiem - Probleme mit der Speiseröhre [probleme mit der szpajze-ryre]
Ma problemy z chodzeniem. - Sie ist gehbehindert [ zi ist gej-behindert]

Czy poprawić Pani poduszkę? 
Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken?
[zol iś inen das kysen cureśt-ruken?]

Poczytać Pani/Panu gazetę/ książkę? - Soll ich Ihnen die Zeitung/das Buch vorlesen? [zol iś inen di cajtunk/das buch for-lejzen]
Proszę odwrócić się na bok. - Legen Sie sich bitte auf die Seite. [legen zi ziś auf di zajte]
Proszę się wyprostować. - Richten Sie sich bitte auf. [riśten zi ziś bite auf]
Może wyjdziemy teraz na spacer? - Gehen wir jetzt spazieren? [gejen wija ject szpaciren?]
Teraz pójdziemy na spacer. - Nun gehen wir spazieren. [nun gejen wija szpaciren]
Potrzebuje Pani okularów/laski? Brauchen Sie Ihre Brille/ Ihren Stock? [brałchen zi ire bryle/iren sztok?]
Czy chce Pan/i skorzystać z toalety? - Wollen Sie die Toilette benutzen? [wolen zi di tojlete benucen]
Zmienię Pani pampersa. - Ich wechsle Ihnen Pampers. [iś weksle inen pampers]
Przyjmować (spożywać) lekarstwo - das Medikament schlucken [das medikament szluken]
Podawać 10 kropli leku - 10 Tropfen Arznei geben [cejn tropfen arcnaj gejben]
Dostawać zastrzyk - eine Spritze bekommen [ajne szpryce bekomen]
Mierzyć temperaturę - die Temperatur messen [di temperatur mesen]; Mierzyć puls ? Den Puls messen [dejn puls mesen]
Ma Pani wysokie/niskie ciśnienie. - Sie haben hohen/niedrigen Blutdruck. [zi haben hoen/nidrigen blut-druk]

Zaraz zrobię Pani opatrunek. Gdzie jest bandaż? - Ich mache Ihnen gleich den Verband. Wo ist die Binde? [iś mache inen glajś den fer-bant. wo ist di binde]
Materac przeciwko odleżynom - die Anti-Dekubitus-Matratze [di anti-dekubitus-matrace]
Odleżyna ? das Dekubitalgeschwür [das dekubital-geszwyr]
Okład ? der Umschlag [der umszlak]
Kule (do chodzenia) - die Krücke [di kryke]
Wózek inwalidzki ? der Rohlstühl [der rol-sztul]; Pchać wózek inwalidzki - den Rollstuhl schieben[den rol-sztul sziben]
Podawać coś do picia ? etwas zum Trinken geben [etfas cum trynken gejben]
Czy mam Pana/ią nakarmić? - Soll ich Sie füttern? [zol iś zi fytern]
Pani Müller, zadzwonię po lekarza/pogotowie. - Frau Müller, ich rufe den Notarzt / Rettungsdienst an. [frał myler, iś rufe den notarct/retunks-dinst an]
Pani Müller jest już w domu i nabiera sił. - Frau Müller ist schon zu Hause und kommt zu Kräften.[frał myler ist szon cu hałze unt komt ci kreften]

Danke! Könnten Sie mir bitte meine Zahnprothese geben? [Danke! Kynten Zi mija byte majne Canproteze gejben?]
- Dziękuję! Mogłaby mi Pani podać moją protezę zębową?
- Ja, bitte, ich habe sie gerade geputzt. Vielleicht wasche ich Ihnen heute die Haare? [Ja, byte, iś habe zi gerade gepuct. Filajśt wasze iś Inen hojte di Hare?]
- Tak, proszę, właśnie ją wyczyściłam. Może umyję Pani dzisiaj włosy?
- Nein, heute nicht, lieber Morgen. [Najn, hojte nyśt, liba Morgen.]
- Dzisiaj nie, bardziej jutro.
- Bitte, hier liegt Ihr Bademantel. Ich helfe Ihnen aufzustehen. [Byte, hija ligt Ir Bademantel. Iś helfe Inen ałfcusztejen.]
- Proszę, tutaj leży Pani szlafrok. Pomogę Pani wstać.

5.Proszę wziąć tabletki i pić dużo wody!
Bitte nehmen Sie die Tabletten und trinken Sie viel Wasser!/ byte nejmen zi di tableten und trinken zi fil waser!
a. Pflegebett - łóżko do pielęgnacji pacjenta / nie wiem czy poprawnie, ale to mój pierwszy sprawdzian/..
b. Rollator - rolator. chodzik, balkonik
c. Patientenlift- winda,wyciąg dla pacjenta
d. Rollstuhl - wózek inwalidzki
e. Krücken - kule do chodzenia
f. Gehstock - laska do chodzenia
g. Blutdruckmessgerät - aparat do mierzenia cisnienia
Bei schönem Wetter machen wir Spaziergänge- chodzimy na spacery

Podstawowe zwroty:

ja / ja / - tak
nein / najn / - nie
Danke / danke / - Dziękuję
Bitte schön / byte szyn / - Proszę bardzo
Guten Morgen! / guten morgen / - Dzień dobry (do południa) lub
Guten Tag! / guten tak / - Dzień dobry (po południu)
Auf Wiedersehen! / auf widerzejen / - Do widzenia!
Guten Abend! / guten abend / - Dobry wieczór!
Gute Nacht. / gute nacht / - Dobranoc.
Hallo! / halo / - Cześć! (nieformalne przywitanie)
Tschüss! / czuss / - Cześć! (nieformalne pożegnanie)
Bis bald! / bys bald / - Do zobaczenia wkrótce!
Verzeihung. Es tut mir leid. / ferzijung. Es tut mija lajd / - Przepraszam. Przykro mi.
Entschuldigung! / entszuldigung / - Przepraszam! (np. zaczepiając osobę nieznajomą)
Wir gehen jetzt ins Badezimmer Gesicht zu waschen und Zähne zu putzen.
[wi: gejen ject ins badezymer gesiśt cu waszen unt cejne zu pucen]
Idziemy teraz do łazienki umyć buzię i wyczyścić zęby.

Hier ist ein Handtuch. [hijer yst ajn handtuh] Tu jest ręcznik.
mydło - die Seife [zajfe]
brać prysznic - duschen [duszn]
kąpać się - baden [baden]
kąpiel - das Bad [bad]

dżem – die Marmelade
wędlina - die Wurst [wurszt]
ser żółty - der Käse [kejze]
ser biały - Quark [kwark]
bułka z serem żółtym - das Käsebrötchen [kejzebrytsien]
chleb z dżemem - das Marmeladenbrot [marmeladenbrot]
Frühstück essen / frühstücken [friusztiuk esen / friusztiuken] Jeść śniadanie.
Bitte Kaffe austrinken. [byte kafe ałstrinken] Proszę wypić kawę.
Bitte Tabletten einnehmen. [byte tableten ajnnejmen] Nehmen Sie bitte die Tabletten ein. [nejmen si byte die tableten ajn] Proszę wziąć tabletki.
die Tablette [tablete] - tabletka
die Tablett [tablet] - taca

Wir gehen zum Einkaufen. [wi: gejen cum ajnkałfen] Idziemy na zakupy.
Was wünschen Sie heute zum Mittag? [was wiunszen si hojte cum mytak] Co chciałaby Pani zjeść dziś na obiad?

Fußboden putzen [fusboden pucen] - umyć podłogę
Gardinen waschen [gardinen waszen] – prać firanki
Geschirr spülen [geszir szpiulen] - zmywać naczynia
zusammenfegen [cuzamenfejgen], zusammenkehren [cuzamenkieren] - zamiatać

der Rollstuhl [rolsztul] - wózek inwalidzki
an die Krücken gehen [an di kriuken gejen] – chodzić o kulach

łózko - das Bett [bet]
kołdra - die Bettdecke [betdeke]
obrus - die Tischdecke [tyszdeke]
pokrywka garnka - die Topfdecke [topfdeke]
prześcieradło - das Spannbetttuch [szpanbettuh], Bettlaken [betlaken]
poduszka - das Kopfkissen [kopkysn]

ćwiczenia ruchowe - die Bewegunsübungen [bewejgungsiubungen]

Es ist mir schwindlig. [es yst mir szwindlik] Kręci mi się w głowie.
Ich bin schwindlig. [iś bin szwindlik] Kręci mi się w głowie.
Mir ist schlecht. [mir yst szleśt] Jest mi niedobrze.
Bin schläfrig. [byn szlefryś] Jestem śpiący.
Mir geht es nicht gut heute. [mir gejt es niśt gut hojte]
Es geht mir wunderbar. [es gejt mir wunderbar] Czuję się świetnie.

ich / iś / - ja
du / du / - ty
ich bin .... / iś byn / - Ja jestem .....
ich habe … / iś habe / - mam
ich mache … / iś mache / - robię
ich brauche … / iś brauche / - potrzebuję
ich suche …. / iś suche / - szukam
ich gehe … / iś geje / - idę
ich fahre … / iś fare / - jadę
ich gebe …. / iś gebe / - daję
ich esse … / iś esse …/ - jem
ich trinke …/ iś trinke / - piję
ich kann … / iś kan / - mogę
ich möchte … / iś myśte / – chcę
ich muss … / iś mus / - muszę
ich werde …/ iś werde / - będę
ich kaufe … / iś kałfe / - kupuję
ich nehme … / iś nejme / - biorę
ich helfe … / iś helfe / - pomagam

Brauchen Sie Hilfe? / brałchen Zi hilfe / - Potrzebuje Pani (Pan) pomocy?
Möchten Sie etwas? / Myśten Zi etwas / - Chciałaby Pani (Pan) coś?
Sind Sie hungrig? / Zind Zi hungriś / - Jest Pani (Pan) głodny?
Können Sie ….? / kynen Zi / - Może Pani (Pan) … ?
Können Sie mir bitte helfen? / kynen Zi mija byte helfen / - Może mi Pani (Pan) pomóc?
Ja, gerne! / ja, gerne / - Tak, chętnie.

Wie alt sind Sie? / wi alt zind Zi / - Ile ma Pani (Pan) alt?
Ich bin dreiundfünfzig Jahre alt / iś byn drajundfynfziś jare alt / – mam 53 lata
ich heiße / iś hajse / – nazywam się
Wie heißt du? / wi hajst du / - Jak się nazywasz?
Mein Name ist …. / majn name yst / - nazywam się
ich komme aus Polen / iś kome ałs polen / – pochodzę z Polski
Ich bin Pole (Polin) / iś byn pole (polin) / – jestem Polakiem (Polką)
die Arbeit / di arbajt / – praca
ich arbeite als Betreuerin / iś arbajte als betrojerin / - Pracuję jako opiekunka
Verkäuferin / ferkojferin / - sprzedawca
Krankenschwester / krankenszwesta / - pielęgniarka
Lehrerin / lejrerin / - nauczycielka
Schneiderin / sznajderin / - krawcowa
ich habe …. / iś habe /- ja mam
ich komme aus Polen und ich bin eine Betreuerin (eine Pflegerin) / iś kome ałs polen und iś byn ajne betrojerin ( ajne pflegerin) / – Pochodzę z Polski i jestem opiekunką
Wo wohnst du? / wo wołnst du / - Gdzie mieszkasz?
Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bydgoszcz. / iś wołne in ajnem klajnen dorf in der neje von bydgoszcz / - Mieszkam w małej miejscowości niedaleko Bydgoszczy
Ich bin ledig / iś byn lediś / - jestem panną ( kawalerem)
verheiratet / ferhajratet / - mężatka (żonaty)
geschieden / gesziden / - rozwiedziony ( -na)
Witwe / witfe / - wdowa

Wie geht's? / wi gejts / - Jak się masz?
Danke, gut / danke, gut / - dzięki, dobrze
Ich verstehe nicht / iś verszteje niśt / – nic nie rozumiem
bitte wiederholen / byte widerholen / – proszę powtórzyć
langsam / langzam / – powoli
lauter / lałter / – głośniej
Sprechen Sie Deutsch (Polnisch)? / szpreśen Zi dojcz (polnisz) / - Czy mówi Pan (Pani) po niemiecku (polsku)?
Wo ist … ? / wo yst / - Gdzie jest …?
Was ist das? / was yst das / - Co to jest?

schlecht / szleśt / - źle
gut / gut / - dobrze
dein / dajn / - twój
mein / majn / – mój

Powitania/Pożegnania/Zwroty grzecznościowe:

Powitania
Cześć!(na powitanie)
Hallo!
Grüss Dich!
Grüss Gott! Sczęść Boże!
Servus!, Tag! (wyraz potoczny, poufały)

Dzień Dobry!- Guten Morgen!(rano)
Guten Tag!(południe)

Dobrywieczór!- Guten Abend!

Pożegnania
Auf Wiedersehen! - Do widzenia!
Auf Wiederhören! - Do usłyszenia!
Mach's gut! - Do widzenia! / Powodzenia!
Auf Wiedersehen bis nächste Woche! - Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!
Bis später! / Bis nachher! - Na razie!
Bis bald! - Do zobaczenia wkrótce!
Bis gleich!- -//-
Bis morgen! - Do jutra!
Bis vier (Uhr)! - Do czwartej (godziny)!
Bis heute abend! - Do zobaczenia dzisiaj wieczorem
Tschüß! - Cześć! (wyraz potoczny, poufały)

Pytanie o samopoczucie
Wie geht es dir? Jak tobie leci/ Jak się masz?
Mir geht es gut. Mi leci/ mam się dobrze.
Mir geht es ganz gut. Mi leci/ mam się całkiem dobrze.
Mir geht es prima. Mi leci/ mam się świetnie.
Mir geht es solala. Mi leci/ mam się tak sobie.
Mir geht es schlecht. Mi leci/ mam się źle.

Przygotowywanie posiłków/ artykuły spożywcze

posiłek/posiłki- die Mahlzeit/ die Mahlzeiten
przygotowywanie posiłków- Zubereitung von Mahlzeiten

śniadanie- das Frühstuck
obiad- das Mittagessen
kolacja- das Abendbrot
deser- der Nachtisch

przygotowywać- zubereiten
gotować- kochen
piec- backen
smażyć- braten
dusić- dünsten
smarować-streichen
kroić- schneiden
obierać- schälen

owoce- das Obst
warzywa- das Gemüse
jabłko- der Apfel
brzoskwinia- der Pfirsich
wiśnie- die Kirsche
gruszka- die Birne
malina- die Himbeere
winogrono- die Traube
śliwka- die Pflaume
truskawka- die Erdbeere
pomidor- die Tomate
cebula- die Zwiebel
papryka- die Paprika
ogórek- die Gurke
ziemniaki- die Kartoffeln
kalafior- der Blumenkohl
kukurydza- der Mais
kapusta- das Kraut
pieczarki- die Champignon
fasola- die Bohnen
groszek- die Erbsen

ryba- der Fisch
mięso- der Fleisch
wieprzowina- das Schweinefleisch
wołowina- das Rindfleisch
dziczyzna- das Wildfleisch
kurczak- das Hähnchen
indyk- das Putenfleisch
wędlina/ kiełbasa- die Wurst
szynka- der Schinken
słonina- der Speck
pasztet- die Leberwurst

bułka- das Brötchen
chleb- das Brot
biały chleb- das Weißbrot
razowy chleb- das Vollkornbrot
żytni chleb- das Rogenbrot
rogalik- das Croissant
ser- der Käse
twaróg- der Quark
jogurt- der Joghurt
kwaśna śmietana- der Sauerrahm
masło- die Butter
zsiadłe mleko- die Dickmilch
jajko- das Ei
jajko sadzone- das Spiegelei

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij